Dreveník

Dreveník je travertínová kopa tvaru stolovej hory v Hornádskej kotline a národná prírodná rezervácia. Nachádza sa na hraniciach okresov Spišská Nová Ves a Levoča. Toto územie s rozlohou 1 018 186 m² je chránené od roku1925. Spolu s neďalekým Spišským hradom je od roku 1993 zaraďovaný medzi lokality svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Rezerváciu spravuje NP Slovenský raj. Na kopci Dreveník sa nachádzala osada roľníckeho človeka z mladšej kamennej doby.

 

Kopa bola vytvorená z prameňov minerálnych vôd na tektonickom lome. Vznikol spojením viacerých vápencovo-travertínových kôp (Pažie, Kozia, Ostrá hura). Je najstarším útvarom svojho typu v okolí Spišského Podhradia a najväčšie travertínové územie na Slovensku. Medzi veľký počet skalných útvarov patrí roklina „Peklo“ alebo skalné mesto „Kamenný raj“. Na jeho svahoch sa nachádzajú 3 jaskyne.