Jazierko na Pažiti

Jazierko na Pažiti

 

Travertínová kopa Pažiť (Pažica) predstavuje jeden zo starších travertínových útvarov, vznikajúcich na začiatku štvrtohôr. V západnej časti sa nachádza pravidelná depresia s občasným jazierkom s neperiodickou aktivitou, závislou evidentne na atmosferických zrážkach a topení snehu v jarnom období. Jazierko leží na dne výraznej geologickej depresie v západnom svahu kopy. Depresia má pravidelný oválny tvar a je pravdepodobne pôvodným krasovým javom - krasovou jamou. Výver prameňov podmieňuje existenciu vzácnych slanomilných rastlín na podmáčanom dne depresie, podobne ako na neďalekej Sivej brade.

 

Avšak atmosféra daného miesta na travertínovom kopci Pažica bola vytvorená človekom. Na jeho vrchole, nazvanom Vrchol sv. Martina, v r. 1666-75 bolo vytvorené centrum unikátnej precíznej kópie Jeruzalema. Zvyšky tohto symbolického krajinného obrazu sú viditeľé ako sústava malých kaplniek Kalvárie, ktorá končí na Sivej Brade. Staré travertínové kamenné bane boli využívané ako zdroj konštrukčného materiálu a v r. 1936 tu boli nájdené časti kostry najstarších ľudských pozostatkov v Európe.