Sivá Brada

Sivá Brada

 

Sivá Brada predstavuje unikátne územie najmladšej travertínovej kopy tzv. spišskopodhradských travertínov. Dodnes tu doznievajú deje, ktoré dávali charakter tejto krajine od konca treťohôr. Možno tu vidieť súčasný vznik travertínu vyzrážaním z vody - takýmto spôsobom vznikli všetky kopy v okolí. V súčasnej dobe je na Sivej Brade 12 činných prameňov. Výver minerálnej vody podmieňuje existenciu slanomilných (halofytných) rastlín, z ktorých najvýznamnejšie sú: skorocel prímorský (Plantago maritima), hadomor maloúborný (Scorzonera parviflora), barička prímorská (Triglochin maritimum), páperec nízky (Trichophorum pumilum). V Európe sú slaniská unikátnym a rýchlym tempom miznúcim biotopom. Sivá Brada predstavuje jedno z plošne najrozsiahlejších a najviac zachovaných území tohto typu na Slovensku. Na suchých plochách kopy, mimo dosahu minerálnych prameňoch, rastie suchomilná a teplomilná vegetácia so vzácnym vstavačom ploštičným (Orchis conophora).

Popri trvalých obyvateľoch z radov hmyzu, plazov a cicavcov sa tu vzácne vyskytujú vtáky, viazané na močiarne biotopy - cibik chochlatý (Vanellus vanellus), fúzatka trstinová (Panurus biarmicus), strnádka trstinová (Emberiza schoeniculus), močiarnica prostredná (Gallinago media).