Studenec

Obec založili Nemci zo Spišského Podhradia, keď v roku 1258 dostali územie od Belu IV. Prvý raz sa spomína v roku 1264, od roku 1317 patrila do Spoločenstva spišských Sasov. Blízkosť svetského i cirkevného centra Spiša mala v neskoršom stredoveku vplyv na osud tejto obce. Počas celej svojej histórie až dodnes si zachovala poľnohospodársky charakter, načo je predurčoval odlesnený chotár.

V strede obce sa nachádza drevená zvonička z 19. storočia. Zvonice v živote vidieckeho obyvateľstva zaujímali významné miesto. Ohlasovali čas, úmrtia, zvolávali ku pravidelným modlitbám

Katolícky kostol sv. Jozefa z roku 1892 je jednoloďový  s polygonálnym uzáverom, vstavanou vežou zakončenou ihlancom. Pseudobaroková kazateľnica je z konca 19. Storočia.

Pongrácovce

V doline Pongrácovského potoka severovýchodne od Spišského Podhradia sa nachádza obec Pongrácovce. Písomná zmienka o obci je zroku 1297, ale jej územie bolo obývané už v mladšej dobe bronzovej. Svojou polohou je obec dobrým východiskom do pohoria Branisko a Levočských vrchov. Dominuje poľnohospodársky ráz obce. V krátkej perspektíve môže rozvoj obce ovplyvniť výstavba diaľnice.

Po vyhlásení Bernadety Soubirous pápežom Piom XI. za svätú, sa lurdský mariánsky kult rýchlo rozširoval. Na Slovensku v tomto období vzniklo veľké množstvo lurdských jaskyniek - najčastejšie v blízkosti kostolov. Kaplnka Lurdskej Panny Márie v Pongrácovciach  sa nachádza pri kostole sv. Stanislava.

Pri vstupe do obce môžete vidieť kaplnku, ktorá víta návštevníkov obce už od 19. storočia. Je odtiaľ pekný výhľad na pohorie Branisko a Spišský hrad.

Zachovaná stavba pôvodnej vidieckej architektúry - hospodárska stavba.

Ordzovany

Stará obec v severovýchodne od mesta Spišské Podhradie. Prvýkrát sa spomína v roku 1260. Svojou polohou je predurčená na pestovanie vidieckej turistiky. V obci  sú vo veľkom počte zachované ľudové domy s hospodárskymi stavbami.

Kostol s opevnením je zasvätený sv. Antonovi Pustovníkovipôvodne ranogotický, bol postavený v polovici 13.storočia a prestavaný bol v 17. storočí. Pri poslednej oprave strechy v roku 2000 obyvatelia našli mosadznú krabičku, v ktorej boli 3 kovové mince - z roku 1812, 1868 a z roku 1906. To sú predpokladané roky opráv strechy. Obyvatelia obce tam pridali desaťkorunáčku z roku 2000 a k tomu krátky text o priebehu opravy kostola.

Pôvodné zvony, z ktorých najstarší bol z roku 1633, boli zhabané počas I. svetovej vojny. V súčasnosti sa vo veži kostola nachádzajú  3 zvony - malý,  stredný z roku 1922 s hmotnosťou 245 kg a obrazom sv. Antona. Na zvone je nápis "S. Antoni ora pro nobis!". Veľký zvon má hmotnosť 451 kg, je na ňom obraz Panny Márie s dieťaťom. Zvon je z roku 1926.

Možnosti pešej turistiky a cykloturistiky poskytujú neďaleké Levočské vrchy bohaté na lesné plody. Neďaleko obce je značkovaná cykloturistická trasa. Príroda v okolí obce prekvapí návštevníkov svojou zachovanou krásou. V  lesoch žije vysoká zver, srnce, diviaky ako aj dravce - rys, vlk.

Poľanovce

Obec na rozhraní Braniska a Hornádskej kotliny. Má prevažne členitý povrch zväčša zalesneného chotára umiestnená v oblasti dopravne významného priesmyku Branisko na hraniciach Spiša a Šariša. Prvýkrát sa spomína v roku 1270. V minulosti sa obyvatelia obce živili poľnohospodárstvom, povozníctvom a pálením dreveného uhlia. V deväťdesiatych rokoch sa od obce oddelila miestna časť Korytné.

Z obce je dobrý prístup do severnej časti pohoria Branisko, ktoré poskytuje výborné možnosti na pešiu turistiku a výstup na Smrekovicu - 1200 m n.m.

Kostol Nanebovzatia Panny Márie si zachoval pôvodnú gotickú dispozíciu, veža kostola je z konca 17. storočia. Kazateľnica je rokoková z druhej polovice 18.storočia.

Lúčka

Malá obec Lúčka sa nachádza na južných svahoch Levočských vrchov v úzkej doline Lučanského potoka. Prvýkrát sa spomína v roku 1283, keď patrila spišskému prepošstvu. Obživu obyvateľom poskytovala práca v lesoch a najmä poľnohospodárstvo, ktoré dominuje dodnes. Okolie obce je vhodné na pestovanie vidieckej turistiky a cykloturistiky

V neďalekých Levočských vrchoch sú značkované turistické chodníky a pribudla aj značkovaná cyklotrasa.  Nie je vzácnosťou, ak pri potulkách prírodou stretnete aj zver - najmä srny a diviaky.

Významnou kultúrnou pamiatkou je kostol Kráľovnej sv.Ruženca z roku 1837.