Jablonov

Po tatárskom vpáde v roku 1241 osídlili zničenú obec nemeckí kolonisti. Prvá písomná zmienka o obci Jablonov pochádza z roku 1249. Obec mala práva zemepánskeho mestečka s právom týždenných trhov, o ktoré prišla po vzbure v roku 1388. Stala sa poddanskou obcou s dominujúcim poľnohospodárstvom, ktorý prevláda dodnes

Najvýznamnejšou pamiatkou obce je rímskokatolícky klasicistický kostol sv. Márie Magdalény z roku 1827.

Obyvatelia obce udržiavajú tradičné remeslá, ženy sa venujú najmä zhotovovaniu úžitkových predmetov z handier - výroba predložiek a tkanie kobercov.