Korytné

Neveľká obec, ktorá leží na dávnej komunikácii pod úpätím vrcholu Branisko. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1297. Dlhé stáročia patrila obec rodu Korotnoky. Z ich rodového erbu sa do erbu Spišskej župy dostala figúra jednorožca. Obec ako samosprávna jednotka vznikla v roku 1996 odčlenením sa od obce Poľanovce.

V obci sa nachádza kúria zo začiatku 19. storočia. Kúria bola plne funkčná a obývaná poslednou vlastníčkou Gizelou Jencsa do roku 1956. Dnes sa na mieste kúrie nachádzajú už len ruiny. Za kostolom má rodina Jencsa svoju rodinnú hrobku.

Klasicistický rímskokatolícky kostol bol postavený v roku 1816 a zasvätený je sv. Matúšovi.