Lúčka

Malá obec Lúčka sa nachádza na južných svahoch Levočských vrchov v úzkej doline Lučanského potoka. Prvýkrát sa spomína v roku 1283, keď patrila spišskému prepošstvu. Obživu obyvateľom poskytovala práca v lesoch a najmä poľnohospodárstvo, ktoré dominuje dodnes. Okolie obce je vhodné na pestovanie vidieckej turistiky a cykloturistiky

V neďalekých Levočských vrchoch sú značkované turistické chodníky a pribudla aj značkovaná cyklotrasa.  Nie je vzácnosťou, ak pri potulkách prírodou stretnete aj zver - najmä srny a diviaky.

Významnou kultúrnou pamiatkou je kostol Kráľovnej sv.Ruženca z roku 1837.