Pongrácovce

V doline Pongrácovského potoka severovýchodne od Spišského Podhradia sa nachádza obec Pongrácovce. Písomná zmienka o obci je zroku 1297, ale jej územie bolo obývané už v mladšej dobe bronzovej. Svojou polohou je obec dobrým východiskom do pohoria Branisko a Levočských vrchov. Dominuje poľnohospodársky ráz obce. V krátkej perspektíve môže rozvoj obce ovplyvniť výstavba diaľnice.

Po vyhlásení Bernadety Soubirous pápežom Piom XI. za svätú, sa lurdský mariánsky kult rýchlo rozširoval. Na Slovensku v tomto období vzniklo veľké množstvo lurdských jaskyniek - najčastejšie v blízkosti kostolov. Kaplnka Lurdskej Panny Márie v Pongrácovciach  sa nachádza pri kostole sv. Stanislava.

Pri vstupe do obce môžete vidieť kaplnku, ktorá víta návštevníkov obce už od 19. storočia. Je odtiaľ pekný výhľad na pohorie Branisko a Spišský hrad.

Zachovaná stavba pôvodnej vidieckej architektúry - hospodárska stavba.