Studenec

Obec založili Nemci zo Spišského Podhradia, keď v roku 1258 dostali územie od Belu IV. Prvý raz sa spomína v roku 1264, od roku 1317 patrila do Spoločenstva spišských Sasov. Blízkosť svetského i cirkevného centra Spiša mala v neskoršom stredoveku vplyv na osud tejto obce. Počas celej svojej histórie až dodnes si zachovala poľnohospodársky charakter, načo je predurčoval odlesnený chotár.

V strede obce sa nachádza drevená zvonička z 19. storočia. Zvonice v živote vidieckeho obyvateľstva zaujímali významné miesto. Ohlasovali čas, úmrtia, zvolávali ku pravidelným modlitbám

Katolícky kostol sv. Jozefa z roku 1892 je jednoloďový  s polygonálnym uzáverom, vstavanou vežou zakončenou ihlancom. Pseudobaroková kazateľnica je z konca 19. Storočia.