Korytné

Neveľká obec, ktorá leží na dávnej komunikácii pod úpätím vrcholu Branisko. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1297. Dlhé stáročia patrila obec rodu Korotnoky. Z ich rodového erbu sa do erbu Spišskej župy dostala figúra jednorožca. Obec ako samosprávna jednotka vznikla v roku 1996 odčlenením sa od obce Poľanovce.

V obci sa nachádza kúria zo začiatku 19. storočia. Kúria bola plne funkčná a obývaná poslednou vlastníčkou Gizelou Jencsa do roku 1956. Dnes sa na mieste kúrie nachádzajú už len ruiny. Za kostolom má rodina Jencsa svoju rodinnú hrobku.

Klasicistický rímskokatolícky kostol bol postavený v roku 1816 a zasvätený je sv. Matúšovi.

Jablonov

Po tatárskom vpáde v roku 1241 osídlili zničenú obec nemeckí kolonisti. Prvá písomná zmienka o obci Jablonov pochádza z roku 1249. Obec mala práva zemepánskeho mestečka s právom týždenných trhov, o ktoré prišla po vzbure v roku 1388. Stala sa poddanskou obcou s dominujúcim poľnohospodárstvom, ktorý prevláda dodnes

Najvýznamnejšou pamiatkou obce je rímskokatolícky klasicistický kostol sv. Márie Magdalény z roku 1827.

Obyvatelia obce udržiavajú tradičné remeslá, ženy sa venujú najmä zhotovovaniu úžitkových predmetov z handier - výroba predložiek a tkanie kobercov.

Granč - Petrovce

Obec založil na území Žehry v 2. polovici 13. storočia Peter zo Žehry. Písomne je doložená v roku 1292. Obec vznikla spojením Granča a Petroviec v polovici 19. storočia. Koncom 19. storočia odkúpili panské majetky obyvatelia obce Ždiar. Dodnes sa goralská tradícia v obci udržuje.

Historický kostolík sv. Martina stojí v susedstve nového kostola. Sväté omše sa však slúžia zväčša v novom kostole, výnimkou je odpustová slávnosť na deň sv. Martina.

Harakovce

Obec leží priamo na svahoch pohoria Branisko v úzkej doline potoka Žehrica s členitým povrchom (503 - 1024 m n.m). Prvýkrát sa spomína v roku 1272.  Do roku 1918 sa v chotári ťažila železná ruda.

Pôvodne ranogotický kostol sv. Michala Archanjela pochádza z druhej polovice 13. storočia. V 17. storočí  bol prestavaný.